Provádíme zemní práce od začátku stavby každého domu. Ať už zahradního domku či rodinného domu.

Naše služby obsahují:

  • Skrývka ornice a srovnání plata pro základové pasy
  • Výkop pro základové pasy
  • Srovnání pro základovou desku a vysypání štěrkem
  • Výkop pro inženýrské sítě
  • Některé menší zahradnické služby např. Výkopy pro zahradní jezírka, skalky
  • Konečné srovnání terénu na pozemku
  • Dále také provádíme kátrování ornice se smykovým nakladačem a katrovacím zařízením

Disponujeme těmito stroji:

  • Smykový nakladač BOBCAT S130
  • Pásový minibagr BOBCAT X325
  • Kátrovací zařízení

Pro převoz těchto strojů používáme podvalníkový přívěs o nostnosti 5 tun.

Více na fotkách v aktualitách a referencích.